Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.A. Pot

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.A. Pot "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
18-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de commissie van toezicht bij de Justitiele jeugdinrichting Rentray te Lelystad
Instantie
LSG Rentray
Plaats
Lelystad
Datum ingang
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
jeugdinrichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
17-01-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
19-05-1995
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Deventer
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Lelystad
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zwolle
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-12-1994
Datum eind
18-05-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
07-06-1993
Datum eind
18-05-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
16-08-1994
Datum eind
30-11-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)