Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. L.P. de Haas

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. L.P. de Haas "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-11-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Leeuwarden
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
31-10-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
15-08-2000
Datum eind
31-10-2002
Functie
Kantonrechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
09-09-1987
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
06-09-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
12-11-1985
Datum eind
31-12-2001
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-04-1996
Datum eind
31-12-1998
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-04-1995
Datum eind
31-03-1996
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-04-1989
Datum eind
31-03-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)