Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. L.C. Heuveling van Beek

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. L.C. Heuveling van Beek "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
31-01-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
12-04-1988
Datum eind
31-03-1997
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
02-04-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-1986
Datum eind
11-04-1988
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
02-07-1987
Datum eind
11-04-1988
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
19-05-1980
Datum eind
31-08-1986

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)