Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.M. van Wegen

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.M. van Wegen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid dopingkamer commissie van beroep van het instituut Sportrechtspraak
Instantie
Instituut Sportrechtspraak
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
27-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Instituut Sportrechtspraak
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
NS Klachtencommissie Nederlandse Spoorwegen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Mediator
Instantie
NIVIM te Barneveld
Plaats
verschillend
Datum ingang
01-03-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting G&O
Plaats
Hilversum
Datum ingang
01-07-2006
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
wonongcorporatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Geschillencommissie VastgoedPro
Plaats
Lelystad
Datum ingang
14-12-2009
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
belangenvereniging in de makelaardij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-1996
Datum eind
31-08-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Lelystad
Datum ingang
09-11-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
16-01-1995
Datum eind
30-09-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)