Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.M. Willems

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.M. Willems "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de Klachtencommissie
Instantie
Slachtofferhulp Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter landelijke bezwaaradviescommissie
Instantie
Stichting Onderwijsgeschillen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
landelijk bezwaaradviescommissie toelaatbaarehidsverklaring sbo/s(v)o
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter van de Commissie van Toezicht
Instantie
Detentiecentrum Zeist
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Detentiecentrum
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid medezeggenschapsraad
Instantie
Basisschool
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
01-02-2015
Soort bedrijf/instantie
Basisschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid gemeenschappelijk medezeggenschapsraad
Instantie
Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
overkoepelend schoolbestuur
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
31-12-2011
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
30-09-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
30-09-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
05-12-2000
Datum eind
30-09-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-02-2001
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)