Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.M. Bruins

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.M. Bruins "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Utrechtse Roeivereniging Viking
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2009
Soort bedrijf/instantie
sportvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid
Instantie
Proces; Tijdschrift voor strafrechtspleging
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-03-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-08-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
31-07-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-08-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-08-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)