Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J. Mendlik

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J. Mendlik "

Beroepsgegevens

Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Klachtencommissie
Instantie
Vereniging Rembrandt
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Vereniging Rembrandt Particulier fonds
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris
Instantie
Hockeyclub Klein Zwitserland
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
Hockeyclub
Bezoldigd
Nee
Functie
President Lions Club Residentie Den Haag
Instantie
Lions Club Residentie Den Haag
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2015
Datum eind
01-09-2016
Soort bedrijf/instantie
Lions Club
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Tweede secretaris van de Stichting Beheer gelden
Instantie
Lions club Den Haag Residentie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
31-08-2015
Soort bedrijf/instantie
Serviceclub
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Hockeyclub Klein Zwitserland
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-06-2011
Datum eind
19-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Hockeyclub
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-11-2002
Datum eind
30-09-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-10-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
04-04-2001
Datum eind
31-10-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)