Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. I.P.H.M. Severeijns

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. I.P.H.M. Severeijns "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent LSO-bijeenkomsten (strafrechtsessie), Utrechtse Orde van Advocaten
Instantie
Utrechtse Orde van Advocaten
Plaats
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Utrechtse Orde van Advocaten in samenwerking met de Rechtbank Midden-Nederland
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
07-05-1999
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
09-04-1998
Datum eind
06-05-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
03-10-1995
Datum eind
08-04-1998
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-10-1992
Datum eind
08-04-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)