Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.A.M. Pinckaers

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.A.M. Pinckaers "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter scheidsgerecht gezondheidszorg
Instantie
Stichting Scheidgerecht Gezondheidszorg
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Abitraal College
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris
Instantie
Studentenvereniging Punch
Plaats
Vanuit huis
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Studentenvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Comissie van Beroep
Instantie
Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Plaats
Zeist
Datum ingang
02-04-2011
Datum eind
15-09-2015
Soort bedrijf/instantie
pensioenfonds
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de Comissie van Beroep
Instantie
Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Plaats
Zeist
Datum ingang
02-04-2011
Datum eind
02-04-2015
Soort bedrijf/instantie
pensioenfonds
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de Commissie van Beroep
Instantie
Stichting Pensioenfonds Cultuur
Plaats
Zeist
Datum ingang
19-06-2012
Datum eind
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
pensioenfonds
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
14-03-2003
Datum eind
01-07-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
09-12-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
23-11-1992
Datum eind
08-12-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
20-08-1991
Datum eind
22-11-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-1991
Datum eind
22-11-1992
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-1985
Datum eind
19-08-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)