Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. G.V.M. Veldhoen

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. G.V.M. Veldhoen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Commissarissen
Instantie
Koninklijk Theater Carré
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2008
Soort bedrijf/instantie
Theater
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Nederlandse Publieke Omroep
Plaats
Hilversum
Datum ingang
01-01-2016
Datum eind
01-01-2020
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Ledenraad Rabobank Amsterdam
Instantie
Rabobank Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
19-06-2015
Datum eind
19-06-2019
Soort bedrijf/instantie
Adviesraad van een bank
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter reclame code commissie
Instantie
Stichting reclame Code
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2015
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Vertrouwenspersoon
Instantie
Stichting Onafhankelijke Zelfstandige Gymnasia
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-04-2012
Datum eind
01-02-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
29-03-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
29-02-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)