Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. G.L.M. Urbanus

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. G.L.M. Urbanus "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bemiddeling
Instantie
Bemiddeling & Mediation
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2011
Soort bedrijf/instantie
vrijwilligersproject bemiddeling en mediation
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid (behandeling klachten en hoger beroepen van gedetineerden, advisering over wetgeving en beleid)
Instantie
Raad voor de Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2012
Datum eind
01-07-2018
Soort bedrijf/instantie
Bij wet ingestelde Raad
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
17-10-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
17-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
16-10-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
15-10-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-03-2003
Datum eind
14-10-2005
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
15-08-2000
Datum eind
28-02-2003
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
16-10-1991
Datum eind
14-08-2000
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
19-12-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
04-09-1990
Datum eind
15-10-1991
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-1984
Datum eind
03-09-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)