Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. G.C. van Gelein Vitringa-Boudewijnse

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. G.C. van Gelein Vitringa-Boudewijnse "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Penningmeester
Instantie
Coöperatieve vereniging tot exploitatie van Letterdyfe House
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
06-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
11-03-1994
Datum eind
01-07-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
10-03-1994
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
01-12-1987
Datum eind
30-06-1992
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
01-02-1990
Datum eind
30-06-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
29-06-1990
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
05-08-1989
Datum eind
30-06-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
01-12-1987
Datum eind
31-01-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)