Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. G. Perrick

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. G. Perrick "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Klachtcommissie
Instantie
Bestuursacademie Nederland
Plaats
afhankelijk van de klacht
Datum ingang
01-12-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Regent
Instantie
stichting de Armen de Poth
Datum ingang
01-05-2012
Datum eind
31-12-2022
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Adviescommissie Voorwaarden en Tarieven
Instantie
NVM
Datum ingang
01-01-1977
Datum eind
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-2005
Datum eind
31-05-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
31-03-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
31-03-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)