Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. G. Blomsma

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. G. Blomsma "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-07-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris tennisclub
Instantie
Burmania
Plaats
Vledder
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Sportvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid culturele commissie
Instantie
Stichting Cultuurfonds
Plaats
Gemeente Westerveld
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
laagere overheid
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Vrienden Museums Vledder
Plaats
Vledder
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
culturele voorziening
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie intimidatie personeel
Instantie
Provincie Gelderland
Plaats
Arnhem
Datum ingang
16-01-1995
Soort bedrijf/instantie
lagere overheid
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-06-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
16-11-1995
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Deventer
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Lelystad
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zwolle
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
15-11-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)