Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. F.H. Schormans

Rechtbank Midden-Nederland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. F.H. Schormans "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
11-02-2015

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid ouderparticipatiegroep
Instantie
PCBO
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Lager onderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Actief lid kerkgemeenschap (buurtco├Ârdinator)
Instantie
Kruispunt
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
30-09-2013
Soort bedrijf/instantie
samenwerkingsverband NGK, CGK en de PKN
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
12-07-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
12-07-2010
Datum eind
11-07-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-06-2007
Datum eind
11-07-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)