Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.F.D. Engelhard

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.F.D. Engelhard "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
13-03-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
14-12-2012

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair hoofddocent
Datum ingang
01-01-2005

Nevenbetrekkingen

Functie
Vaste auteur vakbladen
Instantie
Uitgeverij Kluwer
Plaats
vanuit huis
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
De letselschaderaad
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-12-2012
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Werkgroep Normering van De letselschaderaad
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)