Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.C. Matiasen

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.C. Matiasen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Senior beleidsmedewerker
Instantie
Ministerie van Infrastructuur en milieu
Plaats
Den Haag

Nevenbetrekkingen

Functie
Senior beleidsmedewerker
Instantie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Plaats
Den Haag
Datum ingang
14-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Rijksoverheid, ministerie
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting vrienden van de schilder Martin Monnickendam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1992
Soort bedrijf/instantie
Particuliere stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
12-08-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)