Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.A.A. van Kalveen

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.A.A. van Kalveen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-08-2011
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Studiecentrum Kerkebosch
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastdocent jeugdrecht
Instantie
RUL
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-03-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-02-2000
Datum eind
29-02-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
24-06-1999
Datum eind
31-01-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-1997
Datum eind
23-06-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
07-11-1994
Datum eind
15-09-1997
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
03-09-1991
Datum eind
15-09-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)