Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.J. Hofman

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.J. Hofman "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
plaatsvervangend rechterlijk kroonlid bij de kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden
Instantie
kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-09-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-02-2003
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
26-09-1996
Datum eind
31-01-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-1994
Datum eind
25-09-1996
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-04-1989
Datum eind
31-07-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)