Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.A.M. van Straalen-Coumou

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.A.M. van Straalen-Coumou "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter oudercommissie kinderdagverblijf
Instantie
Oudercommissie Kinderdagverblijf
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
kinderdagverblijf
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-07-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
30-06-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
30-09-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
30-09-2004
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-1998
Datum eind
30-09-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)