Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.M. Koene

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.M. Koene "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-04-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Raad van Toezicht van de Groninger leergang Arbeidsrecht
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Rechtsgeleerdheid
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Rijksuniversiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend lid-jurist
Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
15-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Tuchtcollege
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter
Instantie
Bezwarencommissie Personeel van Chr. Hogeschool Windesheim
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
31-08-2015
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2015
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-02-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-05-2011
Datum eind
31-01-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
28-12-1998
Datum eind
30-04-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
10-08-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
18-09-1997
Datum eind
27-12-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
18-09-1997
Datum eind
27-12-1998
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-10-1991
Datum eind
17-09-1997
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
06-10-1994
Datum eind
31-10-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)