Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.C. van den Boogaard

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.C. van den Boogaard "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent SSR
Instantie
Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-11-2011
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de Geschillencommissie reizen
Instantie
Stichting geschillencommissies consumentenzaken
Plaats
Utrecht en 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
14-08-2006
Datum eind
31-12-2011
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-11-2002
Datum eind
13-08-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-11-2001
Datum eind
31-10-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
22-08-2001
Datum eind
31-10-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)