Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.C. van de Velde-ter Beek

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.C. van de Velde-ter Beek "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-03-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Commissie van Toezicht van de justitiële jeugdinrichting Rentray
Plaats
Lelystad
Datum ingang
01-12-2003
Datum eind
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
28-02-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-08-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
15-04-1994
Datum eind
31-07-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
03-08-2004
Datum eind
01-03-2005
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Deventer
Datum ingang
22-08-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Lelystad
Datum ingang
01-01-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zwolle
Datum ingang
22-08-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-09-1992
Datum eind
14-04-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
11-05-1992
Datum eind
14-04-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)