Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.C. Schroten

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.C. Schroten "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van het bestuur
Instantie
St. "Meer Film"
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting die de kennis van de filmcultuur onder jongeren wil verbeteren
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-05-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-03-2008
Datum eind
30-04-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
26-05-2000
Datum eind
29-02-2008
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
25-05-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
06-08-1996
Datum eind
25-05-2000
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-04-1993
Datum eind
31-03-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)