Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A. Muller

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A. Muller "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Veiligheidscommissie CMHC
Instantie
CMHC
Plaats
Culemborg
Datum ingang
01-11-2014
Datum eind
01-07-2016
Soort bedrijf/instantie
hoeckeyclub
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Ouderlid medezeggenschapsraad basisschool
Instantie
RK Josefschool
Plaats
Culemborg
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
medezeggenschapsraad basisschool
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-03-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-07-2005
Datum eind
28-02-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
06-10-2003
Datum eind
28-02-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)