Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.ing. A. Rademaker

Rechtbank Midden-Nederland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.ing. A. Rademaker "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
15-01-2014

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Beleidsco├Ârdinator
Instantie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging van Bouwrecht
Plaats
diverse
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van Bouwrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid examencommissie
Instantie
BOB opleiding, training en advies
Plaats
Zoetermeer
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut Bouw en woningtoezicht
Bezoldigd
Ja
Functie
Annotator
Instantie
Instituut van Bouwrecht
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift van Bouwrecht
Bezoldigd
Ja
Functie
Diverse docentschap
Instantie
Grotius Academie, Kluwer Studiedagen, Geoplan
Plaats
diverse
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
SSR, BSB opleidingen, Instituut van Bouwrecht
Bezoldigd
Ja
Functie
Co-auteur boek Bouwen en de omgevingsvergunning
Instantie
Bim media (Voorheen SDU)
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)