Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. S.M. van Lieshout

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. S.M. van Lieshout "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Curatorium Beroepsopleiding Advocatuur
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Inleider cursus Veranderde Verhoudingen
Instantie
SSR/CPO
Plaats
Zeist
Datum ingang
04-09-2013
Datum eind
04-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Postacademisch onderwijs Universiteit Nijmegen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
31-05-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
31-05-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-06-2006
Datum eind
30-04-2009
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-08-2002
Datum eind
30-04-2009
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-07-2002
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1993
Datum eind
31-03-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
03-12-1992
Datum eind
31-03-1994
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-1987
Datum eind
31-03-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)