Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. S. Lanshage

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. S. Lanshage "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-10-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent Bestuurs(proces)recht
Instantie
The Lawfirm School
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
29-05-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut voor de advocaat-stagiaires van de 16 internationale LFS kantoren
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent Bestuurs(proces)recht
Instantie
Hoge school van Utrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Hoge school van Utrecht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-09-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-09-2013
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-12-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)