Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. P.W.G. de Beer MPA

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. P.W.G. de Beer MPA"

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Inleider
Instantie
Acadermie voor de Rechtspraktijk
Plaats
Waardenburg
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Coach
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Coach
Instantie
Intercoach
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
coachpool overheid
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
De Beuk
Plaats
Garderen
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-02-2015
Soort bedrijf/instantie
bureau voor adviess en opleidingen
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Ouderraad
Instantie
Koning Willem 2 college
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Middelbare school
Bezoldigd
Nee
Functie
Inleider cursus voor burgemeesters
Instantie
De Beuk
Datum ingang
01-06-2006
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Plaatsvervangend hoofdofficier
Instantie
Arrondissementsparket Zutphen
Datum ingang
15-06-2005
Datum eind
31-08-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-07-2010
Datum eind
31-08-2011
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Haarlem
Datum ingang
01-08-2002
Datum eind
14-06-2005
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
01-07-1996
Datum eind
31-07-2002
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
01-07-1994
Datum eind
30-06-1996
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
01-07-1995
Datum eind
30-06-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)