Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. M.L. Hendrikse

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. M.L. Hendrikse "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Docent/onderzoeker afdeling privaatrecht
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de geschillen commissie
Instantie
Financiele Dienstverlening (sectie verzekeringen) klachteninstituut fin. dienstverlening
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redacteur Praktisch Procederen
Instantie
Uitgeverij Paris
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoofdredacteur
Instantie
European Journal of Commercial Contract Law
Plaats
Brussel
Datum ingang
01-06-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Annotator
Instantie
Tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (SDU)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoofdredacteur
Instantie
Nederlands tijdschrift voor Handelsrecht, Uitgeverij Paris
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redacteur tijdschrift voor Vervoer en Recht
Instantie
Uitgeverij Paris
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
adviseur Wetswinkel (U.v.A.)
Instantie
Stichting Wetswinkel U.v.A.
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
juridisch adviseur
Instantie
zelfstandig
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Annotator en redactiemedewerker De Praktijkgids
Instantie
Ned.Ver.van rechtskundig adviseurs/uitgeverij Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
23-08-2002
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)