Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. H. Vegter

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. H. Vegter "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de Hogeschool Windesheim
Instantie
Hogeschool Windesheim
Plaats
Zwolle
Datum ingang
14-06-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Commissie van Beroep inzake Seksuele intimidatie
Instantie
Instituut Sport Rechtspraak
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2015
Datum eind
01-09-2018
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Kamer seksuele intimidatie van de Commissie van Beroep
Instantie
Instituut Sport Rechtspraak
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
09-06-2011
Datum eind
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-11-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
31-08-2005
Datum eind
31-10-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)