Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. R.J. Verschoof

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. R.J. Verschoof "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de pool van de Landelijke Rechtspraak Klachtencommissie
Instantie
Onderdeel van het Loket Interne Conflictbemiddeling (LIC)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
27-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Rechtspraak intern
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht en Advies ADR instituut
Instantie
BINC Mediators Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
mediation- en trainingsinstituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid
Instantie
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent cursus
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-12-2009
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker Tijdschrift voor de procespraktijk
Instantie
Uitgeverij Paris
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2004
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Co-auteur T&C Insolventierecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Bijzonder hoogleraar
Instantie
Universiteit Utrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-02-2012
Datum eind
01-02-2017
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de Adviescommissie Voorwaarden en Tarieven
Instantie
NVM
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1993
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
adviescommisie Voorwaarden en Tarieven
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
26-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
20-07-1998
Datum eind
31-12-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
11-03-1994
Datum eind
19-07-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
20-08-1991
Datum eind
10-03-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)