Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. J.L.W. Broeksteeg

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. J.L.W. Broeksteeg "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-08-2015

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair hoofdocent Staatsrecht
Instantie
Radboud Universiteit
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-11-2007

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid referendum commissie
Instantie
Gemeente Landerd
Plaats
Landerd
Datum ingang
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid koepelbestuur Raad van Toezicht
Instantie
Verenigde scholen J.A. Alberdingk Thijm
Plaats
Hilversum
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Scholengemeenschap
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting de Katholieke School
Plaats
Woerden
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Adviescommissie voor de bezwaarschriften provincie Limburg
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-06-2007
Soort bedrijf/instantie
Provincie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
31-07-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)