Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.G. Brands

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.G. Brands "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Tandarts
Plaats
Vaassen

Nevenbetrekkingen

Functie
Bereopsfunctionaris
Instantie
ACTA Dental Education
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Hoofdredacteur
Instantie
Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Plaats
Houten
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Chr. Ger. Kerk Apeldoorn centrum
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
01-08-2011
Soort bedrijf/instantie
Kerkenraad
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie opleidingen KNMT
Instantie
KNMT
Plaats
Nieuwegein
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Beroepsvereniging
Bezoldigd
Ja
Functie
Vice voorzitter
Instantie
Theologische Universiteit
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
College van Beroep voor de examens
Bezoldigd
Nee
Functie
Gastdocent
Instantie
Rijks Universiteit
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
President
Instantie
International Dental law and Ethics Society
Plaats
diverse te België
Datum ingang
01-08-2012
Datum eind
31-12-2016
Soort bedrijf/instantie
Wetenschappelijke vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Wetenschappelijke vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
09-01-2002
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)