Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.P. den Otter

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.P. den Otter "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Toetsingscommissie Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen
Instantie
Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
16-12-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. Lid ledenraad
Instantie
Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Open Huis
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
01-09-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
31-12-2011
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
23-12-2004
Datum eind
30-09-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
30-09-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)