Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.M. Berendsen

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.M. Berendsen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-07-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Commissie van Toezicht en Beklagcommissie bij de Oostvaarderskliniek
Plaats
Almere
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
TBS Kliniek
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-06-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-08-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-2006
Datum eind
31-07-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
31-03-2005
Datum eind
31-07-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)