Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.G.A. Beaujean

Rechtbank Midden-Nederland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.G.A. Beaujean "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Stafjurist LOVS Raad voor de Rechtspraak
Instantie
Stafbureau LOVS Raad voor de Rechtspraak
Plaats
's-Gravenhage

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Klachtencommissie Wet be├źdigde tolken en vertalers
Instantie
Raad voor Rechtsbijstand
Plaats
Utrecht, 's-Hertogenbosch
Datum ingang
25-05-2009
Soort bedrijf/instantie
Overheid
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Kluwer Handboek Strafzaken
Instantie
Kluwer B.V. uitgever
Plaats
Houten
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
19-01-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)