Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.A. Steenbergen

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.A. Steenbergen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie ReinierHagaGroep
Instantie
ReinierHagaGroep
Plaats
Den Haag / Delft / Rijswijk
Datum ingang
01-01-2017
Soort bedrijf/instantie
Samenwerkingsverband van algemene ziekenhuizen
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van discipline Ressort Arnhem
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-10-2011
Soort bedrijf/instantie
tuchtcollege
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Datum ingang
01-05-2009
Soort bedrijf/instantie
Accreditatie huisartsen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Klachtencommissie van het Haga ziekenhuis
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2016
Soort bedrijf/instantie
Algemeen Ziekenhuis
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-01-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
31-12-2006
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
10-01-1997
Datum eind
31-12-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
31-05-1991
Datum eind
09-01-1997
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-03-1990
Datum eind
30-05-1991
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-03-1990
Datum eind
30-05-1991
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-03-1986
Datum eind
28-02-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)