Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.K. van Riemsdijk

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.K. van Riemsdijk "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid bewonersvereniging
Instantie
i.v.m. privacy geen verdere info opgegeven
Datum ingang
01-07-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid toezichthoudend orgaan
Instantie
i.v.m. privacy geen verdere info opgegeven
Plaats
i.v.m. privacy geen verder info opgegeven
Datum ingang
01-01-2015
Datum eind
31-12-2021
Soort bedrijf/instantie
School voor basisonderwijs
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Benoemingsadviescommissie nieuwe directeur
Instantie
i.v.m. privacy geen verder info opgegeven
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Basisschool
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
27-06-2000
Datum eind
31-12-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
26-06-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
26-06-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
10-03-1998
Datum eind
26-06-2000
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-1995
Datum eind
31-03-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)