Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.K. Nihot

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.K. Nihot "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent bestuursprocesrecht
Instantie
NOvA
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Beroepsorganisatie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
31-12-2009
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
31-12-2009
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-06-2003
Datum eind
31-12-2009
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-06-2003
Datum eind
31-05-2009
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
21-12-2000
Datum eind
31-05-2003
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
18-07-1995
Datum eind
20-12-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-1994
Datum eind
17-07-1995
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
04-03-1988
Datum eind
31-08-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
14-02-1994
Datum eind
31-08-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)