Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.F.J. Rive

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.F.J. Rive "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
advocaat en procureur
Plaats
Utrecht

Nevenbetrekkingen

Functie
voorzitter
Instantie
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Datum ingang
10-05-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
bestuurslid
Instantie
Stichting Vrienden van de Oude Hortus
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
bestuurslid
Instantie
Utrechtse Kastelen Stichting
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
directeur
Instantie
Herinckhave B.V.
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
lid raad van beheer
Instantie
Nederlandse Kastelen Stichting
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
voorzitter
Instantie
Weumandfonds
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
15-12-1976
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)