Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P. Krepel

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P. Krepel "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Kamer van Toezicht Notarissen en kandidaat-Notarissen
Instantie
Kamer van Toezicht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Kamer van Toezicht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-05-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-1996
Datum eind
30-04-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-1995
Datum eind
30-09-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
22-11-1994
Datum eind
30-09-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)