Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P. Bender

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P. Bender "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid commissie van beroep
Instantie
Nederlandse Bridge Bond
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-05-2000
Datum eind
31-12-2011
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-11-1997
Datum eind
30-04-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
28-12-1998
Datum eind
30-04-2000
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
20-01-1987
Datum eind
31-10-1997
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
28-04-1981
Datum eind
19-01-1987
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
20-03-1980
Datum eind
27-04-1981
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
04-12-1973
Datum eind
19-03-1980

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)