Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.J.C.M. Manders

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.J.C.M. Manders "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurssecretaris
Instantie
Rotary Club Zwolle-IJsselland
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Zorgvrijwilliger
Instantie
Zorgspectrum Het Zand, locatie Zandhove
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
18-03-1999
Datum eind
31-12-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
18-09-1997
Datum eind
17-03-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
09-11-1998
Datum eind
17-03-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)