Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.H.F. van Vugt

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.H.F. van Vugt "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid toetsingscommissie Insolad
Instantie
Vereniging Insolventierecht Advocaten Insolad
Plaats
Utrecht
Datum ingang
18-03-2013
Soort bedrijf/instantie
toetsingscommissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid/ plv voorzitter
Instantie
Raad voor Rechtsbijstand
Plaats
Den Bosch
Datum ingang
04-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Klachtenadviescommissie WSNP
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid zaalhockey commissie
Instantie
S.V. Phoenix
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
sportvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid Oudervereniging
Instantie
RKSG De Breul
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-10-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Commissie van toezicht op de beroepsopleiding en examens van Kandidaat-notarissen
Datum ingang
01-07-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
15-08-2003
Datum eind
30-09-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)