Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.M.G. de Weerd

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.M.G. de Weerd "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Jurylid bij de jaarlijkse pleitwedstrijden
Instantie
Hertoghs advocaten-belastingkundigen
Plaats
Breda
Datum ingang
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Advocatenkantoor
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Granate
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
11-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Gastdocent
Instantie
SSR
Plaats
diverse locaties
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastdocent
Instantie
IMC Weekendschool
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
IMC Weekendschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Penningmeester
Instantie
Stichting St. Yves de Kermatin
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-03-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
28-02-2010
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
20-03-2002
Datum eind
31-03-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
20-03-2002
Datum eind
31-03-2003
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1996
Datum eind
19-03-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)