Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. K.J. Veenstra

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. K.J. Veenstra "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docentschap
Instantie
Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Datum ingang
01-10-2014
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Docentschap
Instantie
Kerckebosch Uitgeverij
Datum ingang
01-05-2014
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Docentschap
Instantie
The Law Firm School
Plaats
wisselend
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut van advocatenkantoren met een internationale commerciële en financiële praktijk
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
30-09-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-12-2007
Datum eind
30-09-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)