Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. K.G. van de Streek

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. K.G. van de Streek "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-09-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Arent Thoe Boecop
Plaats
Elburg
Datum ingang
27-05-2015
Soort bedrijf/instantie
Oudheidkundige vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Arent Thoe Boecop
Plaats
Elburg
Datum ingang
29-05-2013
Datum eind
26-05-2015
Soort bedrijf/instantie
Oudheidkundige vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris schoolbestuur
Instantie
Stichting instituut van opvoeding
Plaats
Elburg
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Penningmeester
Instantie
Toneel vereninging TOP
Plaats
Elburg
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
25-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Toneelvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
31-08-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
31-08-2014

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)