Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. K. de Meulder

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. K. de Meulder "

Beroepsgegevens

Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-12-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid bezwaarschriftcommissie
Instantie
Gemeente Ede
Plaats
Ede
Datum ingang
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Jurist omgevingsrecht
Instantie
De Langhenkel Groep
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
30-09-2012

Historie beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend officier
Instantie
Arrondissementsparket Midden-Nederland
Datum ingang
16-12-2014
Datum eind
30-11-2015
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)