Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.W.F. Houthoff

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.W.F. Houthoff "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-02-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Klankbordgroep
Instantie
Stichting in Vrijheid Verbonden
Plaats
Utrecht
Datum ingang
02-09-2010
Datum eind
31-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Stichting Prinsjesdag vieren
Plaats
Den Haag
Datum ingang
02-09-2010
Datum eind
31-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid van het Bestuur
Instantie
Stichting Prinsjesdagviering
Plaats
Den Haag
Datum ingang
15-03-2010
Datum eind
31-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid van de Participatieraad
Instantie
Stichting "In Vrijheid Verhouden"
Plaats
Utrecht
Datum ingang
25-01-2009
Datum eind
31-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Stichting Filosofie Oost-West
Plaats
Utrecht
Datum ingang
12-10-2008
Datum eind
31-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-01-2014
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
20-06-1995
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Deventer
Datum ingang
16-12-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Harderwijk
Datum ingang
26-02-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Lelystad
Datum ingang
01-01-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zwolle
Datum ingang
26-02-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
11-05-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
15-09-1989
Datum eind
19-06-1995
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
10-03-1987
Datum eind
14-09-1989
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
13-11-1984
Datum eind
09-03-1987
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
13-11-1984
Datum eind
09-03-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)